Een gedreven (school)leider met een buitengewone interesse in mensen en hun verhalen, dat ben ik. Ik heb een ruime ervaring in leidinggeven aan onderwijsorganisaties met wat complexiteit. Dat kan een probleem van buiten zijn (grote krimp) of het kan zijn dat de binnenkant wat onderhoud en/of aandacht nodig heeft. Ik werk vanuit mijn interesse in de verhalen die een school een school maken: waarom gaan de dingen zoals ze gaan en hoe kunnen we het geheel beter laten lopen zodat iedereen zijn energie zo goed mogelijk in kan zetten en we samen tot mooie resultaten komen? Daar draait het om.

Mijn verhaal

Feb 2023
Een nieuwe start

In het voorjaar van 2022 maakte ik de balans op. Ik werkte al 10 jaar op het Varendonck College, ik werd 60 en ik wilde graag nog iets anders. Ergens anders nog een keer hetzelfde kunstje doen leek met niet aantrekkelijk, bestuurder worden ook niet. Wat dan? Na een zoektocht van een aantal maanden en heel veel kopjes koffie met veel verschillende mensen besloot ik voor mezelf te beginnen. Ik had een mooi gevarieerd CV om als interimmer aan de slag te gaan en die sprong heb ik gewaagd. Ik wilde ook nog aan de slag met mijn oude liefde, taal. Gelukkig is de juiste taal overal van belang, zeker als je als interimmer snel slagen moet maken.

dec 2012
Rector in den brede

Als alles lekker loopt, komend dingen naar je toe. Daar zit je niet altijd op te wachten, maar op een of andere manier werkt dat zo. In het voorjaar van 2012 kwam de rectorspositie van het Varendonck Colllege vacant en daar werd ik voor benaderd. Belangrijke opdracht: grote demografische krimp van 35% en in die situatie een brede school met voor ieder kind in de regio een plek. Ik heb voor mij bovengemiddeld lang op deze fijne school gewerkt: 10 jaar. Dat zegt genoeg. Het was heerlijk om in een omgeving te werken waar niet geluld maar gepoetst werd en de lijntjes kort waren. het Varendonck College maakte de omgeving en de omgeving maakte de school. De wereld dichtbij dus.

mrt 2006
Rector

Na bijna 10 jaar Oss en samen werd het tijd voor alleen en verder. Het werd Eindhoven, het Augustinianum. De oudste school van de stad, oorspronkelijk een patersschool met internaat, gesticht in 1898. De concurrentie was spannend: 5 alternatieven op fietsafstand en veel HV-scholen in de stad. De organisatie kon wel wat aandacht gebruiken, er was veel te doen. Al mijn voorgangers waren mannen geweest van boven de 50, en de laatste pater was pas in de jaren ’80 vertrokken. Need I say more? het was een spannende tijd, in alle opzichten. Toen ik wegging was het leerlingenaantal substantieel gegroeid met 20% en was alles voorbereid voor de nieuwbouw. En de cultuur was zichtbaar professioneler. Ik zat vanaf 2010 ook in de Raad van Toezicht van CKE, het centrum voor de kunsten in Eindhoven.

aug 1996
Conrector locatiedirecteur

Ik verdiende minder dan de gemiddelde docent, want ik was jong en  in mijn baan als docent onderbetaald, maar ik mocht me gaan bemoeien met de hele school, mijn bereik was groter dan de 52 vierkante meter van een lokaal. de school: het Titus Brandsmalyceum in Oss. Ik werd er conrector onderwijs, later na de fusie tot het Hooghuislyceum locatiedirecteur, in een collegiaal model samen met Maria van Hattum. Twee vrouwen in de directie, het maakte wat los. Mooie tijd. Intussen schreef ik ook: ik was auteur van Nieuw Nederlands, de methode van toen Wolters Noordhoff die vormgaf aan het vak in de nieuwe Tweede Fase.

sept 1987
Op jacht naar een baan

Economische crisis en onzalige besluiten als de HOS-nota maakte een baan in het onderwijs een schaars goed. Waar gebeurd: ik solliciteerde eens op 3 uur Nederlands, verspreid over 3 dagen. Er waren 5 sollicitanten en ik werd het niet. Ik deed er 9 jaar over om een vaste baan te bemachtigen van een serieuze omvang. Niettemin was lesgeven mijn droom en ik genoot ervan. Wat ik het leukst vond: dat je in het onderwijs nooit uitgeleerd bent. Ieder jaar iets nieuws doen, had ik me voorgenomen. En dat kon op het Montessorilyceum Herman Jordan in Zeist volop. De rector was een ziener: hij steunde me in mijn ambities om verder te reiken, co-financierde mijn opleiding aan de NSO en maakte zo mijn stap naar een schoolleiderspositie mogelijk.

sept 1980
Nederlandse taal en letterkunde

Taal en het vak Nederlands vond ik het leukst op school. En ik ging studeren, dus dat werd Nederlandse taal en letterkunde. De stap van school naar universiteit vond ik groot en de studie werd pas echt leuk toen ik mijn pedagogisch-didactische aantekening mocht gaan halen, zoals de lerarenopleiding toen heette. 25 uur voor de klas en je had een eerstegraads bevoegdheid. Ik had al voor mijn afstuderen een kleine baan voor de klas om mijn kansen op de krappe aarbeidsmarkt na mijn afstuderen te vergroten. Want dat wilde ik: lesgeven.

Meer weten

Neem vooral contact op, dan drinken we samen een kop koffie

En dan nog dit.....

Ik ben een goede schoolleider, maar ik heb ook een stille liefde. Op mijn CV staat de ambitie ooit nog een kloeke roman te schrijven. In de tussentijd probeer ik zoveel mogelijk te schrijven. Dat kan ik goed. Dus: